Գրանցված | Career

Եվա Եփրիկյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Եվա Եփրիկյան
Ոլորտ Մարդկային Ռեսուրսներ/ Անձնակազմի կառավարում
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Տնտեսագիտական ֆակուլտետ Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ evaeprikyan@mail.ru
Հեռախոս բջջ.