Գրանցված | Career

Վիկտորիա Ասատրյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Վիկտորիա Ասատրյան
Ոլորտ Մարդկային Ռեսուրսներ/ Անձնակազմի կառավարում
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Տնտեսագիտական ֆակուլտետ Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ vika.9206@mail.ru
Հեռախոս բջջ.