Գրանցված | Career

Ստելլա Պողոսյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Ստելլա Պողոսյան
Ոլորտ Բնապահպանություն
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Ագրոնոմիական ֆակուլտետ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ stellok1993@mail.ru
Հեռախոս բջջ. +37496611971