Գրանցված | Career

Սամսոն Գրիգորյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Սամսոն Գրիգորյան
Ոլորտ Բնապահպանություն
Սեռ արական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Ագրոնոմիական ֆակուլտետ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ Chipojan@yahoo.com
Հեռախոս բջջ. +37477704459