Գրանցված | Career

Ռուզաննա Գալստյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Ռուզաննա Գալստյան
Ոլորտ Մանրածախ/ Մեծածախ Վաճառք
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Տնտեսագիտական ֆակուլտետ Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ ruz.galstyan@mail.ru
Հեռախոս բջջ. +37493764462