Գրանցված | Career

Ռոզա Մարտիրոսյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Ռոզա Մարտիրոսյան
Ոլորտ Մանրածախ/ Մեծածախ Վաճառք
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Տնտեսագիտական ֆակուլտետ Հողագույքային հարաբերություններ
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ roza.martirosyan@mail.ru
Հեռախոս բջջ. +37498132513