Գրանցված | Career

Հասմիկ Գաբրիելյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Հասմիկ Գաբրիելյան
Ոլորտ Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Մագիստրատուրա
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Հիդրոմելորացիայի, հողաշինարարության և հողային կադաստրի ֆակուլտետ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ gabrieljan_hasmik@mail.ru
Հեռախոս բջջ. +37455669006