Գրանցված | Career

Հարություն Ավետիսյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Հարություն Ավետիսյան
Ոլորտ Սպասարկման Ոլորտ
Սեռ արական
Կրթական աստիճան
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ֆակուլտետ Ապահովագրական գործ
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ har540@mail.ru
Հեռախոս բջջ.