Գրանցված | Career

Գագիկ Մխիթարյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Գագիկ Մխիթարյան
Ոլորտ Բնապահպանություն
Սեռ արական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Ագրոնոմիական ֆակուլտետ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ arman16019@MAIL.RU
Հեռախոս բջջ. +37410270308