Գրանցված | Career

Բաղդասարյան Աշոտ

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Բաղդասարյան Աշոտ
Ոլորտ Բնապահպանություն
Սեռ արական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Ագրոնոմիական ֆակուլտետ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ armenjanjanik@mail.ru
Հեռախոս բջջ. +37494380860