Գրանցված | Career

Արուսյակ Հարությունյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Արուսյակ Հարությունյան
Ոլորտ Բնապահպանություն
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Ագրոնոմիական ֆակուլտետ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ anul.nul.92@mail.ru
Հեռախոս բջջ. +37493713447