Գրանցված | Career

Աննա Օհանյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Աննա Օհանյան
Ոլորտ Գովազդ/ Մարքեթինգ/ PR
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Տնտեսագիտական ֆակուլտետ Հողագույքային հարաբերություններ
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ anya.ohanyan92@mail.ru
Հեռախոս բջջ.