Գրանցված | Career

Աննա Հովհաննիսյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Աննա Հովհաննիսյան
Ոլորտ Մարդկային Ռեսուրսներ/ Անձնակազմի կառավարում
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Հիդրոմելորացիայի, հողաշինարարության և հողային կադաստրի ֆակուլտետ Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունը արտակարգ իրավիճակներում
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ anulik192@mail.ru
Հեռախոս բջջ.