Գրանցված | Career

Անի Վելիջանյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Անի Վելիջանյան
Ոլորտ Գովազդ/ Մարքեթինգ/ PR
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Մագիստրատուրա
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Տնտեսագիտական ֆակուլտետ Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ anivelijanyan@mail.ru
Հեռախոս բջջ. +37493002613