Գրանցել անձնական տվյալները | Career

Գրանցել անձնական տվյալները

Անձնական տվյալներ Արական Իգական
Այո Ոչ
Ուսման տվյալներ Բակալավրիատ Մագիստրատուրա Ասպիրանտուրա Այլ ՀԱԱՀ Այլ
Աշխատանքային փորձ -
Այլ տվյալներ Վարորդական իրավունք

Ես տալիս եմ իմ համաձայնությունը
լինել տեսանելի գործատուների համար, ովքեր կարող են կապնվել ինձ հետ գործնական առաջարկներով,
հարցազրույցի անցկացման, համագործակցության առաջարկով և իմ անձնական տվյալները մշակելու իրավունքով: