Ձեռքբերումներ

SRJ_3189

 

Ավելի քան

  • 2700 ուսանող գրանցվել է տեղեկատվական բազայում,
  • 60 սեմինար-հանդիպումներ,
  • 1500 ուսանող մասնակցել է թեմատիկ սեմինարների,
  • 500 ուսանող տարեկան ստացել է անհատական խորհրդատվություն,
  • 3000 ծանուցում թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ,
  • 10 Աշխատանքային տոնավաճառ

 

image_previewԱՏԽԲ մշտական գործընկերների ցանկ
 

image_previewՀԱԱՀ-ի ուսումնաարտադրական պրակտիկաների բազաների ցանկ