Կարիերայի ուղեցույց

search

Աշխատանքի որոնումը դժվար, ժամանակատար գործընթաց է` անկախ անձի հմտությունից, աշխատանքային փորձից, ներկայիս աշխատանքային կարգավիճակից: Աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժինը Ձեր աջակիցն ու խորհրդատուն է աշխատանքի որոնման ճանապարհին:
Շատ ժամանակ է պահանջվում անձից աշխատանքի որոնման հաջող արդյունքի հասնելու համար: Այս խորհուրդները կօգնեն Ձեզ հաղթահարել աշխատանքի որոնման ճանապարհին հանդիպող խոչընդոտները և գտնել Ձեր հմտություններին և նախասիրություններին համապատասխան աշխատանք:

Աշխատանքի որոնման գործընթացը կարելի է բաժանել հետևյալ հիմնական բաժինների.
• Ինքնաճանաչում
• Առաջին քայլեր աշխատանք որոնելիս
• Ինչպես դիմել գործատուին
• Հարցազրույց