Գրանցված | Career

Ժորժ Սեյրադարյան Հակոբի

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Ժորժ Սեյրադարյան Հակոբի
Ոլորտ Ադմինիստրատիվ Ծառայություն,Խարհրդատվական Ծառայություններ,Կառավարություն / Քաղաքականություն
Սեռ Արական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ Օքսֆորդի համալսարան
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Փորձարարական հոգեբանություն Դատական հոգեբան
Լեզուների իմացություն Հայերեն Անգլերեն Ռուսերեն Եբրայերեն Սիրիերեն Թուրքերեն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր ԼայԹեք Գլխավոր Գործադիր Տնօրեն 1․ օրենսդրությանը համապատասխան ղեկավարել ընկերության արտադրա–տնտեսական և ֆինանսա–տնտեսական գործունեությունը` կրելով լիակատար պատասխանատվություն ընդունվող որոշումների հետևանքների, ընկերության գույքի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման ինչպես նաև նրա գործունեության ֆինանսա–տնտեսական արդյունքների համար 2․ կազմակերպել բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, արտադրամասերի և արտադրական միավորների արդյունավետ փոխհամագործակցությունը, ուղղել դրանց գործունեությունը արտադրության զարգացմանը և կատարելագործմանը` հաշվի առնելով սոցիալական և շուկայական նախապատվությունները, ընկերության աշխատանքի արդյունավետության բարձրացումը, շահույթի և արտադրանքի իրացման ծավալների աճը, արտադրանքի որակի և մրցունակության աճը, դրա համապատասխանությունը համաշխարհային նորմերի հետ` հայրենական և արտասահմանյան շուկաները նվաճելու, համապատասխան արտադրատեսակի նկատմամբ բնակչության պահանջարկը բավարարելու նպատակով 3. ապահովել ընկերության կողմից բյուջեի, պետական արտաբյուջետային, մատակարարների և ներդրողների, ներառյալ բանկերի ստորաբաժանումների, ինչպես նաև տնտեսական և աշխատանքային պայմանագրերի, բիզնես պլանների առաջ ունեցած պարտավորությունները 4. կազմակերպել արտադրա–տնտեսական գործունեությունը` նորագույն տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների, կառավարման և աշխատանքի կազմակերպման պրոգրեսիվ ձևերի, գիտականորեն հիմնավորված նյութական, ֆինանսական և տնտեսական աշխատանքային ծախսերի նորմատիվների լայնամասշտաբ օգտագործման հիման վրա, ուսումնասիրելով մրցակցային շուկան և առաջատար փորձը 5. միջոցներ ձեռնարկել ընկերությունը որակյալ կադրերով ապահովելու, նրանց մասնագիտական գիտելիքների և փորձի արդյունավետ օգտագործման, աշխատանքի պայմանների, կյանքի և առողջության համար անվտանգ և բարենպաստ պայմանների ստեղծման, շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված օրենսդրության պահանջները կատարելու ուղղությամբ 6. ապահովել ղեկավարման տնտեսական և վարչական մեթոդների ճիշտ համադրությունը, հարցերի քննարկման և լուծման միանձնյա և կոլեգյալ բնույթի համադրումը, նյութական շահագրգռվածության և յուրաքանչյուր աշխատողի կողմից նրան վստահված աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվության սկզբունքի կիրառումը, սահմանված ժամկետում աշխատավարձերի վճարումը 7. լուծել ընկերության արտադրա–տնտեսական և ֆինանսա–տնտեսական գործունեության հետ կապված հարցեր` օրենսդրությամբ իրեն տրված իրավունքների սահմաններում, գործունեության առանձին ուղղությունների վարումը հանձնարարել այլ պաշտոնատար անձանց` տնօրենի տեղակալներին, արտադրական միավորների և մասնաճյուղերի ղեկավարներին, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ և արտադրական ստորաբաժանումների ղեկավարներին 8. ապահովել ընկերության գործունեության և արտադրա–տնտեսական կապերի իրականացման ընթացքում օրինականության պահանջների պահպանումը, ապահովել շուկայական պայմաններում ֆինանսական կառավարման և գործունեության իրավական միջոցների օգտագործումը, սոցիալ–աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը 9. պաշտպանել ընկերության նյութական շահերը դատարանում, պետական իշխանության և կառավարման մարմիններում
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը 250000 դր - 1000000 դր
Համակարգչային իմացություն Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Office(MS Office Word, MS Office Excell, MS Office Access, MS Office Outlook, MS Office PowerPoint), Mac OS, Linux, Simetar, Java, HTML, C#, C++
Այլ հմտություններ Project Management, Team Building, Business Strategy, Business Analysis, Building New Business, International Law, Employee Relations, Law of Contract, Social Entrepreneurship, Public Speaking, Public Policy
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ george.seyradarian@gmail.com
Հեռախոս բջջ. +37498664750