Գրանցված | Career

Կարինե Իսկանդարյան Ալբերտ

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Կարինե Իսկանդարյան Ալբերտ
Ոլորտ Առողջապահություն,25,Խարհրդատվական Ծառայություններ
Սեռ Իգական
Կրթական աստիճան Բակալավր
Բուհ Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Իրավագիտություն իրավագետ, իրավաբան
Լեզուների իմացություն անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր Ալ Պառկո հյուրանոց ՍՊԸ իրավաբան Պայմանագրերի, համաձայնագրերի և այլ իրավական փաստաթղթերի կազմում և ներկայացում, Պայմանագրի հետ կապված առաջարկությունների հետազոտում, իրավական տեղեկատվության ճշտում և դրանց համապատասխանեցում գործող օրենսդրությանը, իրավական փաստաթղթերի դիտարկում և բանավոր վերծանում, նոր իրականացվող օրենքների, կանոնակարգերի համապատասխան լեզուներով ներկայացում, վերծանում և կառավարում; Իրավական բնույթի հարցերի վերաբերյալ խորհրդակցության/եզրակացության տրամադրում; Բանակցությունների վարում հայաստանյան, ինչպես նաև միջազգային ընկերությունների հետ; Խթանում ամուր հարաբերությունների կազմավորմանը, հանդիսանում որպես կապող օղակ՝ կորպորացիայի գործընկերների և հաճախորդների միջև:
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը 45000 դր - 500000 դր
Համակարգչային իմացություն MS Office
Այլ հմտություններ թարգմանչանակ գործ իրավագիտության և բժշկական ոլորտներում
Վարորդական իրավունք +
Էլ.փոստ karine.iskandaryan@gmail.com
Հեռախոս բջջ. +374 91 258 818