Գրանցված | Career

Տաթևիկ Սահակյան

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Տաթևիկ Սահակյան
Ոլորտ Հաշվապահություն/ Աուդիտ
Սեռ իգական
Կրթական աստիճան Մագիստրատուրա
Բուհ ՀԱԱՀ
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն
Լեզուների իմացություն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը
Համակարգչային իմացություն
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ tatsahakyan@yahoo.com
Հեռախոս բջջ.